Samurai Yashiki - Akita - Yui

BORN: 16.03.2020.

HER MOST IMPORTANT RESULTS:

PEDIGRE

# YUI HANA GO SHUN'YOU KENSHA | ## DAIKIRIN GO ECHIGO ISSENRYU | ### KIRINJI GO TOCHINAI ITOU | #### DAIUCHUU (OOZORA) GO AOMORI MIKAMISOU | #### SAKURA GO TOCHINAI ITOU | ### SUZUHIME GO KAMURO ISSHIN | #### TENJOU GO ZAOU KUROI | #### HANA GO ECHIGO ISSENRYUU | ## SATSUKI GO SHIRAI | ### FUUETSU GO SHIRAI | #### KOUKI GO SHIRAI | #### TAMAHIME GO SHIRAI | ### KISAKI GO SHOUFUUSHA | #### IKKOKU GO SHIRAI | #### SAKI GO SHIRAI |