SAAYA GO KODAI AN DELL'ANTICO MATAGI (SAAYA)

BORN: 01.01.2024.

HER MOST IMPORTANT RESULTS:

  • CACIB VARAŽDIN (HR) 2024. VP1, BOB BABY, BABY BIS I

PEDIGRE

# SAAYA GO KODAI AN DELL'ANTICO MATAGI | ## BAKUGO GO FUEN NO OKA | ### HACHIRYUU GO FUEN NO OKA | #### HIDEYOSHI GO KYUSHU ISHIDA | #### YUNOHANA GO FUEN NO OKA | ### SUZUHIME GO KYUUSHUU ISHIDA | #### TAKAMASA GO KYUSHU ISHIDA | #### MIRUKU GO KYUSHU ISHIDA | ## NORIKA GO KODAI AN DELL'ANTICO MATAGI | ### RAMMARU GO ZENHOSHA | #### TANIHIBIKI GO ZENHOSHA | #### AIHIME GO AOMORI MIKAMISOU | ### ZAOUHIME GO ZAOU KUROI | #### GYOKUZAN GO NANGOU SATOO | #### AYAHA GO SENSHUU TAKASHIHAMASOU |