Živjet ćeš vječno u našim srcima
SamuraiYashiki - In memory - MULTI CHJ KANSEI-GO SAMURAI YASHIKI
  • MLADI ŠAMPION HRVATSKE
  • MLADI ŠAMPION R SAN MARINO
  • MLADI ŠAMPION BIH
  • MLADI EUROPSKI VICE ŠAMPION
  • ŠAMPION HRVATSKE
  • HD 0