L’TORAMARU DE LA VALLEE DES SAMOURAIS (THOR)
 • Young champion of Serbia
 • Young champion of Montenegro
 • Young champion of BiH
 • Young champion of Croatia
 • Champion of BiH Federation
 • Champion of BiH
 • Champion of Montenegro
 • Champion of Croatia
 • Champion of Republic Serbia
 • Champion of Slovenia
 • Champion of Macedonia
 • International champion
 • Champion of Austria
 • VETERAN WORLD WINNER

BORN: 04.05.2015.

HIS MOST IMPORTANT RESULTS:

 • SPEC.SHOW ZAGREB (HR) 2015. VP
 • CAC DJAKOVO (HR) 2016. BJ, BOB YOUNG, BOB, 1.BOG. 1.BIS!!!!
 • CAC BANJA LUKA (BIH) 2016. BJ, BOB YOUNG, BOB!!!
 • CACIB BANJA LUKA (BIH) 2016. BJ, BOB YOUNG, BOB!!!
 • CACIB BAR (MNE) 2016. BJ, BOB YOUNG!!!
 • CAC KOPRIVNICA (HR) 2016. BJ, BOB YOUNG, BOB!!!!
 • CAC PRIJEDOR (BIH) 2016. BJ, BOB YOUNG, BOB, 2.BOG!!!
 • CAC GRADACAC (BIH) 2016. CAC, BOB!!!
 • CACIB GRADACAC (BIH) 2016. CAC, CACIB, BOB!!!
 • SPEC.SHOE FOR 5. GROUP BANJA LUKA (BIH) 2016. CAC, BOB,3.BISS !!!
 • CACIB BIJELO POLJE (MNE) 2016. CAC, CACIB, BOB, 2.BOG!!!
 • CACIB PLJEVLJA (MNE) 2016. CAC, CACIB, BOB, 2.BOG!!!
 • CACIB ZAGREB (HR) 2016. CAC, CACIB, BOB!!!
 • CACIB ZAGREB (HR) 2016. CAC, CACIB, BOB!!!
 • SPEC. SHOW FOR 5. GROUP CELJE (SLO) 2017. CAC, CLUB WINNER, BOS
 • CACIB CELJE (SLO) 2017. CAC, CACIB, WINTER WINNER, BOB
 • CACIB PIACENZA (I) 2017. RES.CAC, RES.CACIB
 • CACIB REGGIO EMILIA (I) 2017. CAC, CACIB, BOS
 • CACIB RAVENNA (I) 2017. CAC, CACIB, BOB, 3.BOG!!!!
 • CACIB MONTICHIARI (I) 2017. RES.CAC, RES.CACIB
 • CAC SREBRENIK (BIH) 2017. CAC, BOB, 2.BOG!!!!!!
 • SPECIALTY FOR 5.GROUP SREBRENIK (BIH) 2017. CAC, CLUB WINNER, BOB, 3.BISS !!!
 • RADUNO CIRN PADENGHE (I) 2017. EX.5TH OUT OF 17 OPEN MALES
 • AKITA CUP PADENGHE (I) 2017. 4TH OUT OF 17 MALES!!!
 • CACIB KLAGENFURT (A) 2017. CAC, CACIB, BOS
 • CACIB OBERWART (A) 2017. CAC, CACIB, BOB
 • CACIB GRADISCA (I) 2017. CAC, CACIB, BOB
 • CAC TRBOVLJE (SLO) 2017. CAC, BOB, 3.BOG!!!
 • RADUNO CIRN GIVOLETTO (I) 2017. EX.2/9
 • AKITA HOZONKAI GIVOLETTO (I) 2017. 4TH PLACE OUT OF 9 SOKEN MALES
 • CACIB SKOPJE (MK) 2017. CAC, CACIB, BOB, 3.BOG
 • CACIB SKOPJE (MK) 2017. CAC, CACIB, BOB
 • CACIB GERMAN WINNER LEIPZIG (D) 2017. EX.4/11
 • WORLD CLUB SHOW LEIPZIG (D) 2017. EX.3/13
 • WORLD DOG SHOW LEIPZIG (D) 2017. EX.6/33
 • CACIB SALZBURG (A) 2018. CAC, CACIB, BOB
 • CACIB BLED (SLO) 2018. CAC, CACIB, BOB, 1.BOG, 1.BIS!!!!!
 • CACIB OBERWART (A) 2018. CAC, CACIB, BOS
 • CACIB VERONA (I) 2019. CAC, CACIB, BOB!!!
 • CACIB CELJE (SLO) 2020. CAC, CACIB, BOB!!!
 • SPECIALTY FOR V. GROUP CELJE (SLO) 2020. CAC, CLUB WINNER
 • WORLD DOG SHOW ZAGREB (HR) 2024. VETERAN WORLD WINNER

PEDIGRE

# L'TORAMARU DE LA VALLEE DES SAMOURAIS | ## TOUYUU GO KYUUSHUU UEDASOU | ### YUUKI GO KYUUSHUU UEDASOU | #### SAKURAMUSASHI GO YAHATA KENSHA | #### CHIKUZEN YUMETSUBAKI GO CHIKUZENSOU | ### RINKO GO ASO INOUE | #### SHOUEI GO ASO INOUE | #### SAIREI GO MISS OTAFUKU | ## SHIZUKAGOZEN GO RYUUHOU YAMAGAMI | ### JINRYUU GO HANYUU SAIJOU | #### MIYAKONISHIKI GO DAIKANTOU | #### HIDEKA GO DAIKANTOU | ### SAI NO KAEDE GO RYUUHOU YAMAGAMI | #### MANJIROU GO MARUYOSHI | #### SEIKA GO RYUUHOU YAMAGAMI |